ការងារនៅផ្សារ អុីអន Aeon

តោះ! មកមើលការងារនៅ​ផ្សារអុីអន​គេរើសបន្ទាន់

ផ្សារទំនើបអុីអនជាផ្សារ​ដែលល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ក៏ដូចជាងក្នុងប្រទេសដ៏ទៃៗទៀតដោយសារតែគុណភាព និងសេវាកម្មល្អ។​ បច្ចុប្បន្នផ្សារអុីអនមានពីរទីតាំងកំពុងដំនើរការហើយ នឹងកំពុងសាងសង់នៅទីតាំងទី៣ដែលប្រជាជនយើងអាចនឹងបានដឹងដំនឹងខ្លះហើយ។

ដោយសារការរីកចំរើនក្នុងប្រទេស​កម្ពុជាក៏ដូចជាផ្សារទំនើបអុីអនប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ ឥឡូវនេះផ្សារមួយនេះកំពុងស្វែងរក​បុគ្គលិចជាច្រើនមុខតំណែង។ តោះមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានតំណែងអ្វីខ្លះដែរ។

សូមចុចលើការងារនីមួយៗដើម្បីមើលពត៌មានការងារលំអិត

 1. Mall Operation Deputy Manager (Aeon 2)
 2. Developing new service Assistant Manager (Aeon 1 or 2)
 3. Developing new service officer (Aeon 1 or 2)
 4. Admnistrator (Aeon 2)
 5. Sales & Marketing Assistant Manager (Aeon 2)
 6. Administrator/Assistant Manager (Aeon 1 or 2)
 7. Advertising & Planning Officer (Aeon 1 or 2)
 8. Marketing Strategy/Assistant Manager (Aeon 1 or 2)
 9. Data Analysis Assistant Manager (Aeon 1 or 2)
 10. Backend Developer (Laravel & Vue.js) (Aeon 1)
 11. Service Development (Aeon 1)
 12. Senior Marketing Officer (Aeon 1)

សំរាប់អ្នកចង់ដាក់ពាក្យអាចផ្ញើមកកាន់អុីមែល mk@camupjob.com ឬតាមតេលេក្រាម ០១០​៧៧៧​២២១។

សំរាប់សំនួរផ្សេងៗ សូមតេរមកលេខ ០១០​៧៧៧២២១ /​ ០១០៧៧៧៨៣០ រឺសួរក្នុងហ្វេសបុកផេក CamUp Job Center